AlexHelpt verhaalt de kosten op de cliënt, wanneer deze niet komt opdagen bij een afspraak en dus ‘no show’ geeft. Dit beleid hanteer ik vanwege de efficiencywinst op zowel de hulpverlening als de eventuele wachttijd. Afmelding voor een afspraak dient minimaal 1 dag voor de afspraak te geschieden.

Verhinderd ? Meld het uiterlijk 24 uur (1 dag) van te voren.

Uiteraard is het altijd mogelijk dat iemand niet in de gelegenheid is om op een afspraak te komen. Wanneer hij of zij dit tijdig laat weten, uiterlijk 24 uur van te voren, kan er kosteloos een nieuwe afspraak worden gemaakt. Afspraken op maandag dienen ook vóór 09.00 uur te zijn afgemeld, doch uiterlijk 24 uur van te voren. 

Indien iemand echter de afspraak binnen 24 uur, voordat de afspraak is gepland, afzegt of niets van zich laat horen èn niet verschijnt, zal ik de kosten van de totale afspraak in rekening brengen. Betrokkene ontvangt dan zoals gebruikelijk een factuur.

Bij onverhoopte verhindering, verneem ik dit graag. Je kan hiervoor contact opnemen met 06 - 546 23 312

- Naar boven -
- terug -