Werkwijze

In de begeleidingsgesprekken vertel je als volwassene of als ouder over de (opvoedings)problemen zoals je deze ervaart. Je geeft aan hoe je het graag anders zou willen maar ook wat je anders zou willen. Eventueel kom ik bij je thuis langs, als het nodig is dat de kinderen ook aanwezig zijn. We spreken de verschillende (opvoed)situaties samen goed door.

De nadruk van de coaching zal liggen op hetgeen wat er juist wel goed gaat en waarom. We spreken je eigen krachten aan en we zullen vanuit deze basis verder werken. Inzichten over positieve situaties kunnen immers heel goed gebruikt worden om veranderingen teweeg te brengen in de probleemsituatie.

Het kan zijn dat je als ouder zijnde of dat je kind, bijvoorbeeld een diagnose heeft en dat als gevolg daarvan specifiek (opvoedkundig) handelen nodig is. In dat geval kan het helpen als je meer inzicht krijgt in 'de specifieke manier' waarop je met je kind of bepaalde situaties om kunt gaan.

Als je als ouder en kind samen naar mogelijkheden zoekt om positiever met elkaar om te gaan, kunnen een of meerdere oplossingsgerichte gesprekken je heel goed verder helpen.

Hoe verloopt het contact?

  • Het eerste contact zal telefonisch plaatsvinden. Als volwassene of als ouder licht je de situatie kort toe en geef je aan waarom je hulp wilt.
  • Wil je een vervolg dan maken we een afspraak bij je thuis.
  • Het kan ook zijn dat voor het oplossen van de vraag meerdere afspraken nodig zijn. Het vervolg van de afspraken en hoe deze eruit zullen zien, gebeurt in overleg.
  • Samen maken we een doeloverzicht, hierin staan de doelen waaraan gewerkt gaat worden.

Begeleidingsvormen:

  • Coachende gesprekken op individueel niveau.
  • Gesprekken met de ouder(s). Het liefst, indien mogelijk, met beide ouders zodat de interactie tussen ouder(s) en het kind duidelijk zichtbaar wordt.
  • Gesprekken eventueel met ouder en (puber)kind samen. Dit hangt af van de leeftijd.
  • Gesprekken in combinatie met observatie(s) van ouder(s) en kind.
  • Verslaglegging gebeurt door middel van het zelf invullen van de doelen. Hierover meer in het eerste huisbezoek.

Over het algemeen geldt: heb je een ingewikkelde vraag of meerdere vragen dan zijn er meestal meerdere afspraken nodig. Heb je een enkele vraag dan kan worden volstaan met 1 of 2 huisbezoeken.

Duur van de thuisafspraken

  • Een huisbezoek duurt ongeveer 1 - 1,5 uur.

Registratie

AlexHelpt registreert alle afspraken in ZilliZ. Een compleet digitaal dossier wat ten alle tijden online toegankelijk is voor ouders en jongeren. Zo kan je zien waar we samen aan werken maar ook teruglezen wat we besproken hebben. Daarnaast is het tevens mogelijk om binnen ZilliZ onderling veilig berichten uit te wisselen. 

Multisignaal

Alle kinderen en jongeren die via de huisarts of gemeente aangemeld worden, zullen in Multisignaal verwerkt worden. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen. Dit voorkomt dat we van elkaar niet weten dat we als professionals betrokken zijn en zo zorgen we ook voor een goede transparante samenwerking.

- Ga terug -