Vergoede zorg

AlexHelpt heeft contracten met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Dit betekent dat vergoeding van de jeugdhulp, die geboden wordt door AlexHelpt, wellicht mogelijk is, mits de ondersteuningsbehoefte aansluit op het aanbod. AlexHelpt biedt ondersteuning binnen Segment A voor de Gemeente Edam-Volendam. Tevens bieden wij hulp in Segment B, profile 1,2 en 5. Hiervoor is een officiële verwijzing nodig om eventueel voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het loket WMO van de gemeente.

Particuliere zorg

AlexHelpt werkt ook onafhankelijk van de gemeente. Het is dus mogelijk om, als ouder of school zijnde, AlexHelpt zelf te benaderen. Er is hiervoor geen verwijzing nodig. Voordeel is dat u zelf goed in de gaten kan houden waar u het budget voor in wilt zetten en het budget wordt dan niet door de gemeente bepaald. Tevens hoeft er minder tijd aan administratie besteed te worden hetgeen ten gunste komt van kind en ouder begeleiding.

- Ga terug -