AlexHelpt

Kind en Ouder

Welkom

Welkom

Welkom op de website van AlexHelpt, coach en trainer voor kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Voor degene die in het dagelijkse leven wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.   

Soms heb je als ouder of volwassene zijnde een vraag over je eigen ontwikkeling of mogelijk over de ontwikkeling van je kind. Als volwassene zijnde lukt het niet om hetgeen je voor ogen had, tot stand te brengen of misschien loop je tegen bepaalde blokkades aan.

Misschien heb je wel vragen over de opvoeding van je kind. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je kind niet luistert of heel druk is? Kan het zijn dat mijn kind van 10 jaar al in de puberteit zit? Wat is nu eigenlijk passend bij de leeftijd van mijn kind en ben ik niet te streng of juist te lief? Deze en natuurlijk nog vele andere vragen kunnen een rol spelen in de opvoeding van je kind(eren).

Daarom is AlexHelpt er voor het kind én de ouder. Samen bekijken we wat er nodig is en samen maken we één plan van aanpak. Niet alleen praten maar vooral ook veel doen. Praktische tips en direct beginnen met oefenen. AlexHelpt is er voor ouders en voor kinderen van 7 tot 18 jaar, adolescenten en jongvolwassenen (tot 23 jr)

AlexHelpt is gespecialiseerd in het coachen en begeleiden bij autisme en adhd.

- Naar boven -

Mijn visie

Iederereen is uniek in hoe je bent, hoe iemand zich gedraagt en wie we zijn. In de thuissituatie verloopt het niet altijd zoals je zal verwachten. Het gaat soms niet goed tussen de ouders, de interactie met het kind of op school of het werk verloopt het niet zo zoals je eigenlijk zou willen. In dit soort gevallen is AlexHelpt er om te ondersteunen. 

Mijn visie op coaching en training is dat het zoveel mogelijk, samen met kind en ouder(s) vanuit de 'eigen' thuissituatie gerealiseerd moet worden. 

In de afgelopen jaren heb ik een gezonde dosis aan kennis en ervaring opgebouwd. Vanuit deze ervaring, mijn voorgaande studies, functie(s) en het hedendaagse leven is mijn visie opgebouwd. Hierin is het belangrijk dat de ondersteuning zal bestaan uit een complete aanpak en niet alleen specifiek gericht op één gezinslid. Het maken van één plan staat, indien nodig, voor het gehele gezin centraal.

AlexHelpt ondersteunt bij de bevordering van een gezonde ontwikkeling door het coachen van kind en ouders om hun sterke punten te verbeteren en problemen die eventueel kunnen leiden tot kindermishandeling, vertraagde ontwikkeling en eventueel het uiteenvallen van het gezin op te lossen. 

De hulpverlening omvat ondersteuning en advisering, ontwikkeling van kinderen en de ouders.

 

- Naar boven -

Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

In de begeleidingsgesprekken vertel je als volwassene of als ouder over de (opvoedings)problemen zoals je deze ervaart. Je geeft aan hoe je het graag anders zou willen maar ook wat je anders zou willen. Eventueel kom ik bij je thuis langs, als het nodig is dat de kinderen ook aanwezig zijn. We spreken de verschillende (opvoed)situaties samen goed door.

De nadruk van de coaching zal liggen op hetgeen wat er juist wel goed gaat en waarom. We spreken je eigen krachten aan en we zullen vanuit deze basis verder werken. Inzichten over positieve situaties kunnen immers heel goed gebruikt worden om veranderingen teweeg te brengen in de probleemsituatie.

Het kan zijn dat je als ouder zijnde of dat je kind, bijvoorbeeld een diagnose heeft en dat als gevolg daarvan specifiek (opvoedkundig) handelen nodig is. In dat geval kan het helpen als je meer inzicht krijgt in 'de specifieke manier' waarop je met je kind of bepaalde situaties om kunt gaan.

Als je als ouder en kind samen naar mogelijkheden zoekt om positiever met elkaar om te gaan, kunnen een of meerdere oplossingsgerichte gesprekken je heel goed verder helpen.

Hoe verloopt het contact?

 • Het eerste contact zal telefonisch plaatsvinden. Als volwassene of als ouder licht je de situatie kort toe en geef je aan waarom je hulp wilt.
 • Wil je een vervolg dan maken we een afspraak bij je thuis.
 • Het kan ook zijn dat voor het oplossen van de vraag meerdere afspraken nodig zijn. Het vervolg van de afspraken en hoe deze eruit zullen zien, gebeurt in overleg.
 • Samen maken we een doeloverzicht, hierin staan de doelen waaraan gewerkt gaat worden.

Begeleidingsvormen:

 • Coachende gesprekken op individueel niveau.
 • Gesprekken met de ouder(s). Het liefst, indien mogelijk, met beide ouders zodat de interactie tussen ouder(s) en het kind duidelijk zichtbaar wordt.
 • Gesprekken eventueel met ouder en (puber)kind samen. Dit hangt af van de leeftijd.
 • Gesprekken in combinatie met observatie(s) van ouder(s) en kind.
 • Verslaglegging gebeurt door middel van het zelf invullen van de doelen. Hierover meer in het eerste huisbezoek.

Over het algemeen geldt: heb je een ingewikkelde vraag of meerdere vragen dan zijn er meestal meerdere afspraken nodig. Heb je een enkele vraag dan kan worden volstaan met 1 of 2 huisbezoeken.

Duur van de thuisafspraken

 • Een huisbezoek duurt ongeveer 1 - 1,5 uur.

Registratie

AlexHelpt registreert alle afspraken in ZilliZ. Een compleet digitaal dossier wat ten alle tijden online toegankelijk is voor ouders en jongeren. Zo kan je zien waar we samen aan werken maar ook teruglezen wat we besproken hebben. Daarnaast is het tevens mogelijk om binnen ZilliZ onderling veilig berichten uit te wisselen. 

Multisignaal

Alle kinderen en jongeren die via de huisarts of gemeente aangemeld worden, zullen in Multisignaal verwerkt worden. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen. Dit voorkomt dat we van elkaar niet weten dat we als professionals betrokken zijn en zo zorgen we ook voor een goede transparante samenwerking.

- Naar boven -

Coaching en training

Coaching en training

Coaching

AlexHelpt biedt ook coaching en training op het gebied van de dagelijkse bezigheden. Denk hierbij aan plannen, organiseren en taken uitzetten. Heb jij ook het gevoel dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Dan is AlexHelpt er juist voor jou. AlexHelpt biedt een op maat gemaakte training die je helpt om meer structuur aan te brengen en prioriteiten te stellen in het dagelijkse leven.

Structuur zorgt er namelijk voor dat je minder stress ervaart en daardoor minder snel naar de gemakkelijke oplossing grijpt en hierdoor sneller het overzicht kwijtraakt.

Een op maat gemaakte training neemt ongeveer 6 tot 8 sessies in beslag. Voor interesse en een eventuele prijsopgave kan je contact opnemen met AlexHelpt.

Training voor kinderen en jeugdigen op maat!

AlexHelpt biedt op maat gemaakte weerbaarheidstrainingen. Deze trainingen zijn vooral gericht op de groepsprocessen die ontstaan in de klas, bij een sportvereniging of bij een andere vrijetijdsbesteding in groepsverband. In de trainingen ga ik vooral met behulp van sport en spel aan de gang met de kinderen en jeugdigen. De kinderen en jeugdigen zullen in leeftijdscategorie worden ingedeeld. Jonge kinderen hebben nu eenmaal een andere aanpak nodig dan jeugdigen.

We hebben het o.a. over wie ben ik? Wat wil ik wel en wat wil ik liever niet? Wat kan ik al? Wat heb ik nodig om mijn doel(en) te bereiken? Juist door zelf te ervaren leer je zelf ook hoe het is.

“Nee” zeggen en duidelijk je grenzen aangeven is niet altijd even gemakkelijk. Word ik dan nog wel aardig gevonden? Word ik dan wel gewaardeerd om wie ik ben? Verwachtingen kunnen leiden tot teleurstellingen. Bijvoorbeeld de verwachting om waardering te ontvangen van anderen.

Ik leer je op welke wijze je je mening kan geven en hoe je ervoor zorgt dat de ander je mening respecteert. Ik leer je om vanuit jezelf naar de ander te kijken en om vanuit de ander naar jezelf te kijken. Ik hou je als het ware een spiegel voor die laat zien wat welk gedrag van jou met de ander doet en ook andersom. Ik help je door ervoor te zorgen dat je met beide benen stevig op de grond staat zodat je duidelijk je grenzen aan kan geven.

Dit doe ik vooral door met de groep of met de klas veel te DOEN! We gaan niet stilzitten en praten maar vooral veel aan de slag. Veel opdrachten met samenwerken eveneens als groepsactiviteiten zorgen ervoor dat je leert hoe je zelf bent en reageert maar ook hoe je het omgaan met anderen ervaart.

- Naar boven -

Wie ben ik

2013_Alex-20130331-103742_sq.jpg

Ik ben Alex van der Horst, 45 jaar en woonachtig in 't Gooi.
Na het voortgezet onderwijs ben ik tot 2005 werkzaam geweest als militair bij het Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht. In 2002 ben ik uitgezonden geweest naar Bosnië (voormalig Joegoslavië). De laatste jaren was ik werkzaam als onderofficier communicatie en instructeur basisopleiding bij de Koninklijke Landmacht en de Luchtmobiele Brigade.
Tijdens deze periode heb ik de MBO-opleiding Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4 gevolgd en ben ik in 2005 als groepswerker in een Jeugdgevangenis aan het werk gegaan.
In 2010 ben ik geslaagd voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Dit maakte dat ik meer Ambulante hulpverlening ben gaan doen en het groepswerk iets minder werd.

Werkervaring vanaf 2005:

 • Groepsleider bij een instelling voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met Justitie.
 • Groepsleider bij een instelling voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.
 • Groepsleider op een Boddaertcentrum.
 • Gezinsbegeleiding voor ouder en kind in de thuissituatie.
 • School maatschappelijkwerker
 • Jeugd maatschappelijkwerker, generalist in de jeugd en opvoedhulp.
 • Gastdocent Hogeschool van Amsterdam Sociaal Domein

Opleidingen:

 • Sociaal Pedagogisch Werker (2002 - 2005)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (2007 - 2010)

Cursussen/ trainingen:

- Naar boven -

Zorg & Vergoeding

Vergoede zorg

AlexHelpt heeft contracten met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Dit betekent dat vergoeding van de jeugdhulp, die geboden wordt door AlexHelpt, wellicht mogelijk is, mits de ondersteuningsbehoefte aansluit op het aanbod. AlexHelpt biedt ondersteuning binnen Segment A voor de Gemeente Edam-Volendam. Tevens bieden wij hulp in Segment B, profile 1,2 en 5. Hiervoor is een officiële verwijzing nodig om eventueel voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het loket WMO van de gemeente.

Particuliere zorg

AlexHelpt werkt ook onafhankelijk van de gemeente. Het is dus mogelijk om, als ouder of school zijnde, AlexHelpt zelf te benaderen. Er is hiervoor geen verwijzing nodig. Voordeel is dat u zelf goed in de gaten kan houden waar u het budget voor in wilt zetten en het budget wordt dan niet door de gemeente bepaald. Tevens hoeft er minder tijd aan administratie besteed te worden hetgeen ten gunste komt van kind en ouder begeleiding.

- Naar boven -

Gedrag

Gedrag

Gedragingen van een kind kunnen allerlei vormen aannemen en worden vaak door anderen en soms ook door jezelf, als erg vervelend ervaren. Toch kan je als kind er niet altijd wat aan doen. Het kan zijn dat je gedragsproblemen hebt die veroorzaakt worden door een stoornis, dit noemen we dan een gedragsstoornis.

Wat is ADHD/ ADD en wat is ODD / CD 

ADHD & ADD

ODD / CD

Autisme

Socialbesitas

- Naar boven -

Sporten met AlexHelpt
25-11-2014 00:00

Sporten met AlexHelpt

Sporten houdt je hersenen actief

Als fanatiek hardloper weet ik als geen ander wat sporten met de hersenactiviteit doet. In mijn geval zorgt het hardlopen voor meer ontspanning in m’n hoofd, bijvoorbeeld na een drukke werkdag, maar het zorgt er ook voor dat ik me zowel geestelijk als lichamelijk weer fit en energiek voel.

Lichaamsbeweging is gezond voor iedereen, maar zeker voor mensen met bijvoorbeeld ADHD. Lichaamsbeweging zorgt voor extra zuurstof, voedingsstoffen en stimulering. Met een gericht hardloopprogramma stimuleer ik zowel kinderen als volwassen om hun passie voor sporten te ontwikkelen. Door iedere week samen te gaan hardlopen is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in wat sporten met je hersenactiviteit en lichaam doet.

Wat doet sport?

Sporten helpt je om een verhoogd niveau van dopamine en serotonine te bereiken in de hersenen. Dit is inmiddels ook wetenschappelijk onderbouwt. Lichaamsbeweging vergroot het concentratievermogen, met name de langdurige concentratie, een verbeterde nachtrust en het vermogen om alerter te blijven en meer taakgericht bezig te zijn. Door regelmatig te bewegen bouw je als het ware geestelijk uithoudingsvermogen op.

Sport als onderdeel van coaching en begeleiding

De bekende Hoogleraar Dokter Erik Scherder (bekend van het boek; Laat je hersenen niet zitten) is er van overtuigd dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie houdt. Dit zorgt ervoor dat in het hardloopprogramma van AlexHelpt zowel de ouders van kinderen maar ook volwassenen er voor zorgen dat er voldoende lichaamsbeweging moet worden opgebouwd. Ervaringen met hardlopen (sporten) zorgen ervoor dat zowel kinderen als volwassenen weer meer informatie kunnen verwerken. De beloning die je krijgt als je beweegt en de voordelen voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn enorm.

Wat is dopamine en serotonine

Dopamine en serotonine zijn neurotransmitters die zorgen voor een goede prikkelgeleiding in de hersenen. Hierdoor onstaat er rust en helderheid in het hoofd en een toename van concentratievermogen. Verder dragen deze stoffen bij aan een gevoel van kalmte, evenwicht, tevredenheid en geluk.

Het is bekend dat de meeste AD(H)D’ers een verminderde hoeveelheid dopamine en serotonine in hun hersenen hebben. Juist door te sporten wordt deze hoeveelheid weer verhoogd.

Soorten lichaamsbeweging voor ADHD/ADD

Welke vorm van lichaamsbeweging is nu het meest effectief voor de ADHD’ers. Het maakt enerzijds niet heel veel uit, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cardio het beste werkt. Dat wil zeggen lichaamsbeweging waarbij de ademhaling en de hartslag op gang gebracht worden. Dit kan zijn fietsen, skeeleren, zwemmen, hardlopen etc. In het hardloopprogramma van AlexHelpt hebt je de kans te ontdekken wat sporten met je doet. In een voor jou opmaat gemaakt programma laat ik je ervaren hoe fijn het kan zijn om te lopen.

Conclusie.

Lichaamsbeweging is een eenvoudige en prettige manier om rust te vinden en meer in je kracht te gaan staan. Het leert je om door middel van sport meer te genieten en daardoor beter in het leven te staan. Bovendien draagt het enorm bij aan de algehele gezondheid en belastbaarheid. Voor mensen met ADHD draagt het ook bij om je energie beter te kanaliseren.

Het hardloopprogramma van AlexHelpt is er voor jong en oud. Het is dus bij uitstek geschikt om als individu of als ouder(s) dit samen met je kind op te pakken. Heb je interesse in het hardloopprogramma van AlexHelpt. Neem dan gerust vrijblijvend contact op zodat we samen kunnen kijken wat het beste bij je past. 

- Naar boven -

Samenwerking

Iris Jeugdhulp voor Coaching & Advies: Iris Waldram werkt sinds 2013 in de jeugdhulpverlening. Naast het behalen van haar MWD diploma specialisatie Jeugdzorg, werkte zij tot 2022 al ruim 8 jaar binnen de jeugdzorg. Hier richtte zij zich vooral op de pleegzorg. Sinds 2018 heeft Iris al ruime ervaring opgedaan als het gaat om het ondersteunen bij kinderen en jongeren met ADHD en of autisme. Iris is jong en gedreven en zoekt graag samen naar oplossingen en mogelijkheden en benadrukt daarbij juist de krachten en positieve kanten van de client. Hierdoor past Iris goed bij de visie van AlexHelpt en is zij een heuse aanvulling op hetgeen AlexHelpt te bieden heeft. Iris is sinds 1 april 2022 volledig zelfstandig ondernemer geworden waardoor zij ook meer tijd heeft om gezinnen bij AlexHelpt te ondersteunen.

Praktijk Anna-M: Anita Bijvoet werkt sinds 2001 binnen de jeugdhulpverlening. Vanuit Praktijk Anna-M. biedt zij begeleiding / therapie bij verlies en rouw aan jeugdigen, gezinnen en volwassenen. Daarnaast is zij Integral Eye Movement Therapy Practioner. IEMT is een krachtige therapeutische methode die wordt ingezet om steeds terugkerende vervelende herinneringen, emoties of lichaamsgevoelens door middel van oogbewegingen te neutraliseren.

Pauze-Begeleiding: Nina van Schagen is pedagoog, gespecialiseerd in het werken met gezinnen met autisme. Nina werkt sinds 2012 met gezinnen en op scholen. Tevens heeft ze een aantal jaar ervaring opgedaan in de kinderzorg in Australië, op kinderdagverblijven en als voltijdse oppas voor een gezin met vier kinderen onder de leeftijd van 5. Met een systemische blik staat ze naast ouders om samen patronen en interacties van het gezinssysteem te identificeren en waar nodig doorbreken. Daarnaast kunnen Brainblocks en/of gedragstherapie gericht op autisme worden ingezet.

Nina is inzetbaar in de thuissituatie voor ouders en/of kinderen met een ontwikkelingsstoornis of andere moeilijkheden mbt opvoeding. Ook is ondersteuning op school mogelijk. 

JackVerbindt: Jack Schoon is sinds 2019 werkzaam binnen de jeugdhulpverlening. Jack heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) afgerond en is na zijn studie werkzaam geweest als coach bij het Purmer College te Amsterdam-Noord. Een onderwijs- en zorgvoorziening voor jongeren in de leeftijd tussen de 14 en 18 jaar waarbij sprake is van diverse forse problematiek, vaak in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Binnen deze groep heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met de begeleiding van forensische jongeren.
Na het Purmer College is hij werkzaam geweest als specialistisch ambulant hulpverlener bij Levvel in gebiedsteam Amsterdam-Noord. In deze periode heeft hij jongeren begeleidt binnen dezelfde leeftijdscategorie als eerder beschreven.

Jack is in zijn begeleidingsvorm altijd gericht op verbinding. Vanuit verbinding een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van een jongere staat altijd centraal. Jack houdt zich binnen AlexHelpt vooral bezig met het 1 op 1 coachen van jongeren die zich staande moeten leren houden binnen de maatschappij.

PraktijkM3Dr. Michaela Pronk-Preuss, arts en gezinstherapeut werkzaam in haar eigen praktijkM3 in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier geeft zij onder andere trainingen in hartcoherentie (stressreductie). Michaela werkt sinds februari 2012 ook bij Praktijk Zonnepad, daarnaast is zij werkzaam bij ADHD-Centrum Hoorn. Daarvoor heeft zij o.a. gewerkt bij Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie en GGZ NHN.

Praktijk ZonnepadDrs. Mirjam Hinfelaar, sinds 1994 werkzaam in de kinder- en jeugd psychiatrie. Eerst als GZ –psycholoog / gezinstherapeut en sinds 2007 als Klinisch psycholoog en psychotherapeut . De laatste jaren heeft zij zich binnen de jeugd GGZ vooral inhoudelijk bezig gehouden met behandeling van kinderen en jongeren met ADHD, angsten, depressie, aan autisme verwante stoornissen en traumabehandeling.

Praktijk Zonnepad: Psycholoog Bram Horjus, gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van (individuele- en groeps)trainingen. Sinds het begin 2012 werkt hij bij Praktijk Zonnepad. Daarvoor heeft hij les gegeven bij de studies Psychologie op de UvA en Geneeskunde op de VU, sinds 2010 is hij ook werkzaam in de GGZ.

Gelukkig gescheiden: Chantal Weeling is een Jeugd- en Gezinsprofessional met een specialisatie op het gebied van hoog conflict scheidingen. Als Kindbehartiger steunt zij de kinderen van gescheiden ouders vanuit een juridisch en pedagogisch oogpunt. Daarnaast werkt zij als SCHIP-behandelaar bij postrelationele relatie- en echtscheidingsproblematiek. Chantal biedt ook maatwerk in situaties waarbij het ouders (nog) niet lukt om samen om tafel te gaan.

Praktijk De Boomgaerd: Kim van der Meijs

 

- Naar boven -

Contact / aanmelding

Contact / aanmelding

Voor professionals en verwijzers kijkt u op de beschikbaarheidswijzer voor actuele wachttijden.

AlexHelpt biedt hulp op maat en kan vaak d.m.v. telefonisch overleg al snel starten.

Contact
Je kan altijd vrijblijvend contact met opnemen voor aanvullende informatie.

AlexHelpt

06 - 546 23 312

Voor actieve cliënten van AlexHelpt kan er eventueel ook contact worden opgenomen met:

Iris Waldram
06 - 242 81 842‬
iris@alexhelpt.nu

Jack Schoon
06 - 531 81 081‬
jack@alexhelpt.nu

Anita Bijvoet
06 - 190 70 963‬
info@praktijkanna-m.nl

AlexHelpt
kvk: 57672857

AlexHelpt staat geregistreerd bij:
SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, onder nummer 110000554

Afzeggen afspraak en 'No show' beleid

Het kan een keer voorkomen dat je je niet aan de gemaakte afspraak kunt houden.
Lees hier daar meer over.

Algemene voorwaarden

Lees hier daar meer over.

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Lees hier meer over het oplossen van een klacht. AlexHelpt is tevens aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg

 

- Naar boven -